De behandeling in het centrum bestaat uit groepstherapie, individuele therapie en ouderbegeleiding.

De behandeling duurt normaal gezien maximum 2 jaar of tot het kind de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt.

Er is vaak overleg met het team om alle aspecten van de therapie goed op elkaar af te stemmen. We evalueren regelmatig de behandeling en passen deze aan waar nodig.

De therapie wordt beëindigd als:

 • de doelstellingen bereikt zijn.
 • er geen verbetering meer is.
 • therapie door meerdere disciplines niet meer nodig is.

  Groepstherapie

  In de groepstherapie:

  • oefent uw kind zaken die moeilijk zijn voor hem/haar.
  • wordt er gewerkt aan de taal, de motoriek, de cognitie en allerlei dagelijkse vaardigheden.
  • werken we steeds op het niveau van het kind.
  • leert uw kind omgaan met zijn/haar gevoelens
  • leert uw kind zijn/haar gedrag aanpassen aan de omgeving
  • leren we nieuw, gewenst gedrag aan en verminderen we ongewenst gedrag.
  • werken we steeds aan een goed welbevinden van uw kind.

  Er is een specifiek programma waarbij er 4x per week een groepstherapie is van 3 uur in de voor- of namiddag.

  Er zitten maximum 7 kinderen in een groep.

  Per groep zijn er 3 begeleiders: een logopedist, een kinesitherapeut en een kleuterleidster.

  Individuele therapie

  Voor of na de groepstherapie kan er individuele therapie gegeven worden aan uw kind.

  Dit duurt telkens een half uurtje.

  Dit kan bijvoorbeeld therapie zijn voor:

  • spraak- en taal
  • coördinatie- en evenwicht
  • sociaal-emotionele vaardigheden

  Ouderbegeleiding

  We vinden het heel belangrijk dat we goed met elkaar samenwerken en dat u betrokken bent bij de therapie.

  • U krijgt informatie over de ontwikkeling en de problemen van uw kind.
  • U leert vaardigheden om met deze problemen om te gaan.
  • Kinderen leren zo ook thuis (en op school) makkelijker de aangeleerde vaardigheden uitvoeren en behouden.

  Goed om te weten

  Ons centrum heeft een revalidatieovereenkomst met de Vlaamse gemeenschap.

  Uw ziekenfonds betaalt de kosten van onderzoek en behandeling. U betaalt enkel een persoonlijk aandeel van 2,20 euro per type revalidatiezitting. Hebt u een voorkeursregeling bij het ziekenfonds? Dan betaalt u niets.

   

  Wij zorgen ook voor:

  • opvang, een half uurtje voor of na de groepstherapie.
  • vervoer over de middag van en naar het centrum, indien er geen ander vervoer mogelijk is.