Wat doen we?

We onderzoeken en behandelen kleuters met ontwikkelingstoornissen en emotionele of gedragsproblemen. 

Met een onderzoek in het centrum proberen wij:

 • zicht te krijgen op de sterktes en de zwaktes van uw kind en indien nodig therapie op te starten.

Therapie in het centrum heeft als doel:

 • het functioneren van uw kind te verbeteren, zowel thuis als in de klas.
 • u en uw kind te helpen in het omgaan met de problemen.

  Wie zijn we?

  We doen dit met een team medewerkers van verschillende disciplines:

  • Artsen
  • Maatschappelijk werker
  • Psychologe
  • Logopedisten
  • Kinesitherapeuten
  • Kleuterleidsters

  Wie kan bij ons terecht?

  We werken met jonge kinderen (2,5 jaar tot 6 jaar) met ontwikkelingsstoornissen en emotionele of gedragsproblemen.

  Ontwikkelingsstoornissen kunnen zijn:

  • Autismespectrumstoornis (ASS)
  • Taalstoornis
  • Coördinatiestoornis
  • Aandachts- en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
  • Andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

  Emotionele of gedragsproblemen kunnen zijn:

  • Agressief en opstandig gedrag
  • (Sociale) angsten
  • Slaap- en eetstoornissen
  • Hechting- en contactproblemen

  Wie komt niet in aanmerking om therapie te krijgen?

  • kinderen met een verstandelijke beperking.
  • kinderen met een duidelijk neuromotorische aandoening.
  • kinderen met een duidelijk auditieve aandoening.
  • kinderen uit het buitengewoon onderwijs.

  Covid-19 maatregelen binnen ons centrum

  Recentste Corona maatregelen