Covid-19 maatregelen binnen ons centrum

Omwille van het Covid-19 virus schakelden wij lange tijd over naar begeleiding op afstand. Vanaf 18 mei starten we geleidelijk terug op met therapie geven in het centrum. We werken enkel op afspraak en houden ons aan de nodige veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van uzelf, uw kind en onze medewerkers zo goed mogelijk te verzekeren.  We hopen dat u ze maximaal naleeft.

Wat doen we?

We onderzoeken en behandelen kleuters met ontwikkelingstoornissen en emotionele of gedragsproblemen. 

Met een onderzoek in het centrum proberen wij:

 • zicht te krijgen op de sterktes en de zwaktes van uw kind en indien nodig therapie op te starten.

Therapie in het centrum heeft als doel:

 • het functioneren van uw kind te verbeteren, zowel thuis als in de klas.
 • u en uw kind te helpen in het omgaan met de problemen.

  Wie zijn we?

  We doen dit met een team medewerkers van verschillende disciplines:

  • Artsen
  • Maatschappelijk werker
  • Psychologe
  • Logopedisten
  • Kinesitherapeuten
  • Kleuterleidsters

  Wie kan bij ons terecht?

  We werken met jonge kinderen (2,5 jaar tot 6 jaar) met ontwikkelingsstoornissen en emotionele of gedragsproblemen.

  Ontwikkelingsstoornissen kunnen zijn:

  • Autismespectrumstoornis (ASS)
  • Taalstoornis
  • Coördinatiestoornis
  • Aandachts- en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
  • Andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

  Emotionele of gedragsproblemen kunnen zijn:

  • Agressief en opstandig gedrag
  • (Sociale) angsten
  • Slaap- en eetstoornissen
  • Hechting- en contactproblemen

  Wie komt niet in aanmerking om therapie te krijgen?

  • kinderen met een verstandelijke beperking.
  • kinderen met een duidelijk neuromotorische aandoening.
  • kinderen met een duidelijk auditieve aandoening.
  • kinderen uit het buitengewoon onderwijs.